Restorasyon ve Konservasyon

Mustafa Kaya

Arkeolojik veya sanat değeri taşıyan bir eserin özgünlüğünü koruyarak gelecek kuşaklara aktarmak için yapılan restorasyon ve konservasyon süreci Turhan Müzesinde öncelikle eserin malzeme, yapım tekniği gibi detayların analiz edilmesiyle başlamaktadır. Analizi biten eser gerekliliğe göre mekanik veya kimyasal temizlik işlemlerine tabî tutulmaktadır. Müzeye gelen eser kırık ise tümleme ve sağlamlaştırma çalışmaları yapılmaktadır. Restorasyon ve konservasyon süreci tamamlanan eser uygun nem, ısı gibi şartların oluşturulduğu depo veya teşhir bölümünde muhafaza edilmektedir.